HAQQIMIZDA

AİST group komandası cavan və enerji dolu kadrlardan ibarətdir. Bizim sıralarımızda proqramçılar, dizaynerlər, proqram təminatları, telefoniya və şəbəkələr üzrə mütəxəssislər vardaır.


PROQRAMLAŞDIRMA

AİST group mütəxəssisləri sifarişçilərin fərdi tələblərinə uyğun olaraq proqram təminatının və xüsusi informasiya sistemlərinin hazırlanması üzrə xidmət göstərirlər.
İşlərin yerinə yetirilməsi prosesi boyunca bizim mütəxəssislər proqram təminatının keyfiyyəti və onun təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət ayırırlar.
Hazırlanan proqram təminatına aid bütün tələblər texniki tapşırıqda razılaşdırılır və sənədləşdirilir. Hətda proqram təminatının hazırlanması momentindən öncə belə, texniki tapşırıq üzərində düzəlişlərin edilməsi üçün şərait yardılır.
Bu proses (proqram təminatının hazırlanması zamanı) hazır proqram kompleksi ilə bilavasitə məşğul olan sifarişçinin və onun əməkdaşları ilə razlaşdırlır.
Bizim mütəxəssislərimiz məhsulları muassir proqram təminatlarından istifadə etməklə (Delphi, C#, Java, Objective-C) hazırlayırlar. Həmçinin web (JavaScript, PHP, HTML, CSS) sahəsi üzrə və nisbətən aşağı səviyyəli sistem proqramlaşdırlıması (pure C) üçün mütəxəssilərin hazırlanması üzrə işlər aparılır.
Bütün proqramçılarımız müəyyən dərəcələrdə məlumat bazası üzrə bilik və bacarığa malikdirlər.
Baxmayaraq ki, şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan proqram təminatlarında istifadə olunan məlumat bazaları əsasan bizim proqram məhsullarımıza aid komplekslərdə işləyir. Biz həmçinin məlumat bazalarının yaradılması, müşaiyyəti və onların strukturlarının yenidən baxılması üzrə xidmət təqdim edirik.
Hətda sifarişçinin ştatında İT üzrə mütəxəssisi olmasa belə proqram təminatının, eləcədə məlumat bazalarının hazırlanması, çətinlik yaranmadan yerinə yetirilir. Çün ki, bizim mütəxəssislər hər sifarişçiyə onların işlərinə uyğun sahə üzrə biliklərini nəzərə alaraq fərdi qaydada yanaşırlar.
Bizdə müxtəlif sahələr üçün proqram kompleksi halında hazır həllər mövcudur:
satış və anbardarlıq (uçot və anbar, istənilən zaman diapazonu üzrə avtomatik hesabat, reviziya, partiyanın qeydiyyata alınması imkanı və qiymətin partiyaya, təchizatçıya, güzəştli kampaniyaya, alıcıya və s. bağlanması )
istehsalat və mühasibatlıq (bütün istehsalat və anbar, satış və hazır məhsulların yayılması, audit və reviziya, hesabat proseslərinin uçotu), Marketinq (topdan satışla məşqul olan, məhsulun yayılması fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar üçün, həvəsləndirmə sistemi uğurlu marketin kamoaniyasının keçirilməsinin qiymətləndirilməsi), sığortalama (bank və sığorta şirkətləri üçün), arxiv sistemi(istənilən tələblərə uyğunlaşa bilən elastik sistem.


TELEFONİYA

Biz Asterisk Open Source Telephony Platform bazasındatelefoniya həllərini hazırlayırıq və tətbiq edirik. Bu platforma proprietar platformalardan onunla fərqlənir ki, proprietar həllərdən istifadə edilməklə proqram təminatına görə ödənişin olduğu kimi, sifarişçinin istəyinə görə onun sazlanması da ödənişlidir. Bu məhsul açıq platformada olduğu üçün Asterisk istifadəsi zamanı proqram təminatı görə ödəniş olunmur. Bu da öz növbəsində sifarişçiyə telefoniya həllərinin tətbiqi zamanı ödənişin az olmasına imkan verir. Asterisklə əlavə modulları almadan istənilən həcmli və mürəkkəb həllərin asanlıqqa yaradılması mümkündür. Yəni, platformanın təqdim etdiyi bütün imkanlar əvvəlcədən proqram təminatında daxil edilir. Bu sadə həllərin yaradılmasına imkan verdiyi kimi (Ofis ATS), həmçinin çağrı mərkəzləri, prosessinqli-mərkəzləri, interaktiv səsvermə menyusu (İVR), avto-zəng siyahısının, proqram təminatı ilə inteqrasiya və məlumat bazaları kimi mürəkkəb həllərin yaradılmasına inkan verir. Asterisk platformasını hazırlamış Digium şirkəti öz avadanlıqlarını təqdim edir. Həmin avadanlıqlarla bizim mütəxəssislər Asterisk platformasında kiçik və orta tipli biznes üçün olduğu kimi korporativ sinifinə aid sistemlər üçün həllərin hazırlanmasında istifadə edirlərBuraya exo-boğucu, qutu həlləri növündə (E1 və T1 PRI, BRI) analoqlu və rəqəmsal telefoniya üçün platalar daxildir. Yaxın gələcəkdə biz Asterisk baza platformasında olan Digiumdan hazır həlləri təklif etməyi hazırlaşırıq. Bu korporativ siniflər üçün qutu tipli həllərdir. Asteriskdən fərqli olaraq Switchvox brauzer üzərində olan rahat menyu təqdim edir və bu halda avadanlığı öz istəyinə uyğun tənzimləmək üçün sifarişçinin İT sahəsi üzrə dərin biliklərə malik olması zəruri deyil.


İT

Bizim mütəxəssilər ödənişli proqram təminatları vasitəsi və açıq platformalı proqram təminatlarından istifadə etməklə proqram təminatlarının və avadanlıqların sazlanması və müşaiyyətini həyata keçirirlər. Biz Microsoft Windows, Linux server və iş stansiyalarının müşaiyyətini həyata keçiririk. İncə müştərilərdən istifadə etməklə sistemin layihəsinin qısa müddətdə işlənməsi və həyata keçirilməsi. Tələb olunan servislərin sazlanması (DNS, FTP, DHCP, AD и т.д.).

Monitorinq sisteminin hazırlanması və işə salınması (şəbəkə, müxtəlif növ şəbəkə avadanlıqları, müxtəlif növ göstərici cihazları (qaz sayğacı, əraziyə daxil olma, şüşənin sınması, temperatur göstəriciləri və s.))

şəbəkə, müəyyən strukturda olan kabel sisteminin (SKS) və şəbəkə avadanlıqlarının (kommutator, marşorutizator, inteqrasiya olunmuş qurğular) hazırlanması, şəbəkə ekranlarının, məsafədə olan ofislərin birləşməsinin (VPN) sazlanması, icazə növlərinin sazlaması, filter kontentləri və s.


DİZAYN

Bizim mütəxəssislər web səhifələrinin, təqdimatların həmçinin reklam materiallarının, bukletlərinin, vizit kartlarının, təqvim və sair poliqrafik və elektron məhsulların dizaynalarını hazırlayırlar.

Web (JavaScript, PHP, HTML, CSS) üzrə mütəxəssislərin hazırlanması üzrə işlər aparılır

Bizim kontakt məlumatlarımız
Bizə office@aist.az ünvanına yazın